top of page

ASSIGNAR CARTERA DE CLIENTS

En aquest tutorial t'ensenyem com assignar clients a l'usuari registrat com a venedor. Cadascú pot treballar amb la seva cartera de clientes y seran visibles només per a aquest usuari.

FAQ

Les respostes que necessites!

Lusuari administrador podrà assignar als usuaris venedors la quantitat de clients que consideri.

Això sutilitza perquè cada comercial de lempresa, pugui administrar la seva cartera de client assignada. Un client pot ser administrat per diversos comercials alhora.

Assignar cartera de clients a l'usuari venedor

L'usuari administrador podrà assignar tota la cartera de clients d'un comercial que surt de vacances a un altre comercial perquè puguin administrar les comandes per un temps determinat.

Què passa amb la cartera de clients assignada si un comercial/venedor se'n va de vacances?

bottom of page