top of page

INFORMACIÓ GENERAL

Aquestes Condicions d'Ús regulen l'accés i la utilització de l'aplicació mòbil per a smartphone anomenada Piola App disponible a Google Play i App Store (l'App Mòbil), així com del lloc web allotjat sota el domini  www.piolapp.com  (“Lloc Web”)  així com els continguts i serveis que el Lloc Web i l'App Mòbil posen a disposició dels seus usuaris (els “Usuaris”).

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, s'exposen les dades identificatives següents del titular del Lloc Web:

Grupo Ushuaia Tecnología, SL és una societat mercantil el domicili social de la qual es troba a Madrid, Carrer Verge de la consolació n°8, 28027 Oficina 1 , proveïda de CIF B-88549860 i degudament inscrita al Registre Mercantil de Madrid al  Tom 40099  , Foli 5 , Fulla M-712406  i Inscripció 1a (“Piola App”). El correu electrònic de contacte és:  piolaapp@gmail.com

L'accés al Lloc Web ia l'App Mòbil o el seu ús per l'Usuari implica necessàriament, i sense reserves, el coneixement i l'acceptació de les presents Condicions d'Ús. Per tant, es recomana que l'Usuari les llegeixi detingudament cada vegada que vulgui accedir al Lloc Web o entrar a l'App Mòbil.

UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB I LES APP MÒBIL

Els Usuaris seran enterament responsables del correcte ús del Lloc Web i l'App Mòbil amb subjecció a la legalitat vigent, sigui nacional o internacional, així com als principis de bona fe, la moral, els bons costums i l'ordre públic, i amb el compromís d'observar diligentment qualsevol instrucció addicional que els pugui ser impartida per PIOLA APP

Els Usuaris s'abstindran d'usar els serveis i continguts del Lloc Web amb fins o efectes il·lícits i que siguin lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, afectar o deteriorar el funcionament del Lloc Web i la App Mòbil, els seus continguts i serveis. Així mateix, queda prohibit impedir la normal utilització o gaudi del Lloc Web i App Mòbil a altres usuaris.

El nostre sistema antivirus és raonablement segur. Per tot això, Piola App no es fa responsable dels potencials danys o errors que, deguts a la presència de qualsevol virus, pugui patir el sistema informàtic (hardware o software) dels Usuaris quan aquests accedeixin al Lloc Web i App Mòbil o ho utilitzin.

RESPONSABILITAT DE  PIOLA APP

 

PIOLA APP posarà els mitjans raonables a disposició de l'Usuari perquè els continguts i serveis inclosos al Lloc Web i l'App Mòbil siguin exactes i estiguin actualitzats. Tot i això, PIOLA APP no està en condicions de poder garantir aquesta circumstància en tot moment. Així mateix, PIOLA APP no serà responsable del funcionament de les xarxes de comunicació que possibiliten el funcionament del Lloc Web i App mòbil, ja siguin fixes o mòbils, la responsabilitat dels quals incumbeix enterament prestadors aliens a PIOLA APP

Si ho considera oportú, PIOLA APP podrà suspendre de forma immediata la prestació del servei i, si escau, retirar els continguts que estimi incorrectes o il·legals, ja ho faci al seu exclusiu criteri, ja a petició de tercer afectat o d'autoritat competent, sense que aquesta suspensió pugui donar lloc a cap indemnització.

ENLLAÇOS A TERCERS

PIOLA APP no assumeix cap responsabilitat derivada dels enllaços (links) que possibilitin, a través del Lloc Web i App Mòbil, l'accés a l'Usuari a prestacions i serveis oferts per tercers, sempre que siguin aliens al Lloc Web i l'App Mòbil. Per tant, PIOLA APP no es fa responsable ni de la informació continguda en aquests ni de qualssevol efectes que poguessin derivar-se de la dita informació. Així mateix, PIOLA APP es reserva el dret a retirar, de manera unilateral i sense avís previ, els enllaços que apareixen al Lloc Web i App Mòbil.

Si qualsevol Usuari o tercer observés que aquests enllaços puguin ser contraris a les lleis, la moral o l'ordre públic, haurà d'informar PIOLA APP a través del correu electrònic  piolaapp@gmail.com

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

PIOLA APP és titular o llicenciatària de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial inclosos al Lloc Web i App Mòbil, així com dels continguts accessibles a través dels mateixos.

Els drets de propietat intel·lectual del Lloc Web i App Mòbil, així com els textos, imatges, disseny gràfic, estructura de navegació, informació i continguts que s'hi recullen són titularitat de PIOLA APP, a qui correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, de conformitat amb la legislació espanyola de drets de propietat intel·lectual i industrial.

L'autorització a l'Usuari per a l'accés al Lloc Web i App Mòbil no suposa renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial sobre drets de propietat intel·lectual o industrial per part de PIOLA APP, per la qual cosa queda terminantment prohibit el seu ús.

MODIFICACIONS A LES CONDICIONS D'ÚS

PIOLA APP  es reserva el dret de modificar les presents Condicions d'Ús d'acord amb la legislació aplicable a cada moment, del que informarà degudament al Lloc Web i App Mòbil, per la qual cosa recomana a l'Usuari que les revisi periòdicament per estar informat de com PIOLA APP protegeix la vostra informació.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes Condicions d'Ús queden subjectes a l'ordenament jurídic espanyol.

Per resoldre qualsevol conflicte que es pugui derivar de l'accés al Lloc Web i App Mòbil, l'Usuari i PIOLA APP acorden sotmetre's expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Madrid, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre .

Enllaços a  Política de Privadesa  i enllaç a  Política de Cookies .

bottom of page