top of page

VEURE FACTURA

D'UNA COMANDA

Lista de catálogo y precios
Lista de catálogo y precios
Ordenar categorías y productos
Ordenar categorías y productos

FAQ

The Answers You Need

A partir d'ara, podreu configurar diferents llistes de catàlegs amb les vostres categories, productes, preus i descomptes de manera indiferent.

D'aquesta manera, podeu crear llistes de productes amb preus per a diferents clients. Tens la possibilitat de mostrar una llista de productes i preus per a una ciutat, un grup de clients o zona geogràfica. 

També pots manejar diferents descomptes per a cada llistat de catàleg, categoria i producte.

Què és la nova funcionalitat?

Pots crear la quantitat de llistats que vulguis. Suggerim tenir les mateixes llistes de catàlegs com a llistat de preus tinguis al teu sistema ERP.

Quantes llistes de catàleg podeu crear?

S'assignarà el llistat general de productes. Des de l'apartat clients, dins d'un client, podràs assignar una nova llista de preus. En cas que no n'assignis cap, el sistema assignarà per defecte el llistat general de productes.

No es pot tenir un client assignat a dues llistes de catàleg.

Què passa si un client no té una llista de catàleg assignada?

Els descomptes que assignis funcionen de la manera següent:

El producte “Patatas” té un preu de 10 euros al catàleg general. En crear una primera llista de catàlegs, us assignes un descompte percentual del 10%. 

El preu de la Patata serà de 9 euros. Ara assignes a la categoria “verdures” (que has afegit al llistat) un 10%. Per tant, el producte “patates” que pertany a la categoria “verdures” passarà a costar 8,10 euros. Tots els productes que integrin aquesta categoria de producte tindran aplicat el mateix percentatge de descompte.

Després decideixes aplicar un nou descompte del 10%, però aquesta vegada, només al producte “patates”. Per tant, el preu serà de 7,29 euros. Aquest preu serà només per al producte i no modificaria la resta dels preus de la categoria “verdures”.

Si un client té, assignat un descompte del 10% en la seva configuració, aquest descompte s'aplicaria sobre el preu final, després d'aplicar els descomptes de“catàleg” > “categoria” > “producte”. El preu seria aquest cop de 6,56 euros.

En cas de triar el descompte per import numèric, es restaria del llistat de preus, el número indicat. Per exemple, si aplico un descompte de 5 euros, el producte creïlles passaria de costar 10 euros a 5 euros. El producte pastanaga que costa 20 euros passaria a costar 15 euros. La mateixa lògica aplica si el descompte numèric el fem servir en una categoria o producte individual.

Com funciona la jerarquia dels descomptes?

Pots aplicar un descompte numèric, que descomptarà dels preus l'import que hi apliquis. Exemple: Si apliques 3 euros de descompte al catàleg 1, tots els productes descomptaran aquest import, indistintament de quin preu tenen:

Patata 10 euros = (10-3) 7 euros

Pastanaga 20 euros = (20 – 3) 17 euros

També podeu aplicar un descompte percentual, que descomptarà el percentatge aplicat a tots els productes per igual. Exemple: Si apliques un 10% de descompte al catàleg 1, els preus quedarien de la manera següent:

Creïlla 10 euros = (10 - 1) 9 euros

Pastanaga 20 euros = (20 – 2) 18 euros

Quins tipus de descomptes puc assignar a un catàleg, categoria i producte?

Sí, pots manejar preus i descomptes de manera diferent per cada llista de preus. Les modificacions que facis sobre la llista de catàleg 1, no afectarien la llista de catàleg 2

Puc canviar de preu una llista de catàleg i en una altra no?

Sí, pots manejar preus i descomptes de manera diferent per cada llista de preus. Les modificacions que facis sobre la llista de catàleg 1, no afectarien la llista de catàleg 2

Què passa si amago un producte del llistat general de productes?

Sí, per amagar un producte d'un sol llistat de catàleg, heu d'introduir-lo i amagar-lo des d'aquí. D'aquesta manera, no afectaria la resta dels llistats ni el llistat de productes generals. 

Puc mostrar certs productes en un llistat de catàleg i en un altre no? 

Se li assigna automàticament al client el llistat de productes general amb la configuració i els preus. Si voleu canviar el llistat de catàleg d'un client, podeu fer-ho des de“catàlegs” > selecció del catàleg on és el client > eliminar client.

També pots anar a “clients” > seleccionar el client > canviar el llistat de catàleg des de “catàlegs”

Què passa si amaguem o eliminem un llistat de preus que estava assignat a un client?

Sí, has d'exportar la llista de catàleg que vulguis canviar la informació o els preus des de:Productes> punxar al botóExportar productes > selecciones lallista a exportar ipunxes al botó "exportar"

S'exportarà un fitxer Excel on podràs canviar tota la informació que vulguis d'aquesta llista.

 

Per tornar a carregar el fitxer, t'has de dirigir novament a  "Productes "> clicar al botóImportar productes, selecciones la llista de catàlega quin importaràs el fitxer i el carregues des de"examinar".

Puc actualitzar tota la informació de preus de les llistes juntes?

Per carregar una llista de preus al llistat general (Productes) has d'anar a“productes”i punxar a“exportar productes”. Al selector has de deixar l'opció"Catàleg general”

Quan obris el fitxer Excel que es va descarregar, completes la informació dins del fitxer i has de dirigir-te a“ Productes” > “importar productes”, punxes a “examinar” i selecciones el fitxer Excel que has editat. El caseller“Catàlegs”ho has de deixar en blanc.

Després punxa a”Pujar”per deixar carregats els canvis a la plataforma.

Com carregar una llista de productes general?

No, només podreu crear la comanda amb els productes disponibles del catàleg que heu assignat al vostre client.

Podràs canviar la llista assignada al teu client sempre que vulguis. Això es fa de dues maneres:

  1. Des de catàlegs, seleccioneu la llista que vulgueu incloure al client i l'afegiu clicant a“Agregar”. El sistema l'elimina automàticament del catàleg anterior i l'inclourà al nou. Des d'aquell moment, el client veurà a l'aplicació el nou preu.

  2. Des de “clients”punxes al client que vols editar, després punxes a “modificar” ia la casella de“catàlegs”seleccioni la llista a la que vols afegir-lo.

Puc crear una comanda per a un client amb tots els productes del catàleg general?

bottom of page